Madre Teresa di Calcutta

Ecco un articolo sulla piccola grande missionaria albanese scritto da Bleona Bani, una delle studentesse del progetto ‘Giovani scrittori’. Il testo sotto è la traduzione italiana, che io ho revisionato. Subito dopo, troverete la versione in lingua originale albanese. Buona lettura 😉

Quando sento il nome di Madre Teresa mi viene in mente la sua frase: “Non tutti possiamo fare grande cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.

Madre Teresa era una donna meravigliosa. La sua lunga vita di devozione alla cura dei poveri, dei malati e degli svantaggiati è un esempio di umanità. Ha riempito la vita di tutti con speranza e amore.

Anjeza Gonxhe Bojaxhiu, nota come Madre Teresa, nacque il 29 agosto 1910 a Skopje, in una famiglia di origini albanesi del Kosovo.

Sua madre, Drane, era nata a Gjakova e il padre, Kole, era nato a Prizren; aveva, inoltre, un fratello e una sorella.

Di profonda fede cattolica, nel 1950 fonda la Congregazione delle Missionarie della Carità, la cui missione era quella di prendersi cura dei più poveri e di tutte quelle persone che si sentivano non volute, non amate, tutte quelle persone diventate un peso per la società e fuggite da tutti.

Madre Teresa si dedicò in particolare alla cura di chi era stato colpito dalla piaga della lebbra. Nel 1957, con l’aiuto di un medico, cominciò ad accogliere e assistere alcuni lebbrosi e, nel 1958, aprì un centro per i malati di lebbra a Calcutta. Per questo, ma anche per molti altre opere di beneficenza, venne insignita del prestigioso Premio Nobel per la Pace nel 1979.

Diventata una delle massime esponenti a favore del riconoscimento mondiale degli albanesi, fu lo stesso Bill Clinton, ex Presidente USA, che dichiarò nel giugno 2002:”Madre Teresa è stata la prima che mi ha fatto amare la nazione albanese”.

Madre Teresa non ha mai negato la sua origine albanese. Durante la consegna del Premio Nobel per la Pace, le venne chiesto da un chierico da quale Paese ella provenisse. Lei rispose così: “Sono nata a Skopje, ho studiato a Londra, vivo a Calcutta e lavoro per tutti i poveri del mondo. La mia patria è un piccolo Paese di nome Albania”.

Eppure l’Albania, che allora era ancora in pieno regime comunista, le aveva vietato di visitare sua madre, che viveva a Tirana. Madre Teresa poté rimettere piede sul suolo albanese solo nel 1990. Simbolo dei valori umani più alti, di generosità, di pietà e di umiltà, il 5 settembre 2016 Madre Teresa di Calcutta è stata proclamata Santa da Papa Francesco. Durante la santificazione, in presenza di 120 mila fedeli e pellegrini in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha detto:” Che lei sia il vostro modello di santità”.

Lei è nata come Santa Teresa, ma io preferisco chiamarla Madre Teresa, perché per me la parola ‘Madre’ simboleggia il miglior esempio di amore, cura e dedizione.

Chiudo questo articolo con una sua frase famosa:” La vita è un sogno. Fanne una realtà”.

BLEONA BANI

Ecco la versione in albanese

Nënë Tereza

Kur dëgjoj emrin e Nënë Terezës më vjen ndër mend një thënie e saj: “Jo të gjithë mund të bëjnë gjëra të mëdha, por mund të bëjnë gjëra të vogla me dashuri të madhe”.

Nënë Tereza ishte një grua e mbrekulluesheme.

Jeta e saj e gjatë e përkushtuar për të varfrit , të sëmurët dhe të pashpresët është një shembull i madh i bujarisë.

Ajo ka mbushur jetën e të gjithëve me shpresë dhe dashuri. Anjeza Gonxhe Bojaxhiu e njohur si Nënë Tereza lindi me 26 gusht 1910 në Shkup në një familje me prindër shqiptarë të Kosovës.

Mamaja e saj Drane kishte lindur në Gjakovë dhe babai Kolë kishte lindur në Prizren.

Ajo kishte një vella dhe një motër. Ajo ishte e fesë katolike. Në 1950 Nënë Tereza themeloi urdhrin Misionaret e Dashurisë, misioni i së cilës ishte të kujdesej për të varfërit dhe gjithë personat që ndiheshin të pavlerë, të padashur dhe të gjithë personat që ishin bërë një peshë për shoqërinë dhe ishin braktisur nga të gjithë.

Nënë Tereza vendos ti dedikohet të sëmurëve me lebër. Në vitin 1957 me ndihmën e një mjeku fillon të mirëpres dhe të asistojë disa të sëmurë me lebër dhe në 1958 hap një qendër për të sëmurët me lebrozë në Kalkutë.

Për këti por edhe për shumë bamirësi të tjera ajo është nderuar me çmimet më të larta siç ishte ai i çmimit Nobel për Paqe në 1979.

Ajo u bë ura lidhëse e njohjes së shqiptarëve në botë. Bill Klinton është shprehur në qershor 2002:” Nënë Tereza ishte e para që më bëri të dua popullin shqiptar”.

Ajo asnjëherë nuk e ka muhuar origjinën e saj shqiptare.

Gjatë marrjes së çmimit Nobel për Paqe ajo u pyet nga një klerik se nga cili vend ishte. Ajo tha:” Kam linduar në Shkup, jam shkolluar në Londër, jetoj në Kalkutë dhe punoj për të gjithë të varfërit e botës. Atdheu im është një vend i vogël me emrin Shqipëri”.

Por Shqipëria heshte Republika Popullore Socialiste nuk e lejoi të vizitonte nënën e saj që jetonte në Tiranë. Ardhja e saj në Shqipëri u bë e mundur vetëm në vitin 1990.

Nënë Tereza është simboli i vlerave më të larta humane të bujarisë,mëshirës dhe shpirtmadhësisë. Më 5 shtator 2016 Nënë Tereza e Kalkutës u shpall e shenjtë nga papa Françesku.

Gjatë shenjtërimit në prezencën e 120 mijë njerëz dhe pelegrinësh në sheshin San Pietro Papa Françesku tha:”Qoftë ajo modeli juaj i shenjtërisë”.

Tani ajo njihet si Shën Tereza , por une preferoj ta quaj NënëTereza sepse për mua emri Nënë simbolizon shembullin më të mirë të dashurisë,kujdesjes dhe përkushtimit.

Po e mbyll këtë artikull me një thënie të saj ” Jeta është një ëndërr, bëje realitet”.

 

© 2017, Katia Pisani. All rights reserved.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: